Hướng dẫn cấu hình dịch vụ thuê mail hosting trên Outlook trên hệ điều hành IOS

Bước 1: Click vào biểu tượng Outlook trên màn hình Bước 2: Nhấn Get Started để tiếp tục Bước 3: Lướt sang trái để tiếp tục Bước 4: Lướt sang trái để tiếp tục Bước 5: Lướt sang trái để tiếp tục Bước 6: Nhấn vào biểu tượng IMAP để cấu hình Bước 7: Cấu […]

Hướng dẫn cấu hình mail MS Outlook trên điện thoại Android

Bước 1: Sau khi cài đặt MS Outlook, tiến hành mở phần mềm lên. Hình: Chọn Bắt đầu Bước 2: Chọn IMAP Hình: Chọn biểu tượng IMAP Bước 3: Nhấn vào Hiển thị thiết đặt nâng cao để cấu hình theo các thông số yêu cầu                                                                                        Hình: Điền các thông tin yêu cầu Ví […]

Cách cài đặt PHP 5.5 và MySql 5.5 trên hệ điều hành centos

1.Cài đặt PHP 5.5 Trên Centos 6.x: rpm -Uvh https://vietteldc.com.vn/setupweb/PHP5.5/epel-release-latest-6.noarch.rpm rpm -Uvh https://vietteldc.com.vn/setupweb/PHP5.5/latest.rpm Bây giờ bạn có thể cài đặt PHP 5,5 của mod_php SAPI (cùng với một bộ nhớ cache opcode) bằng cách: yum install php55w php55w-opcache Bạn cũng có thể cài đặt php-fpm SAPI 5.5 của PHP (cùng với bộ nhớ cache opcode bằng […]