Cho thuê hosting

Bảng giá dịch vụ

WEBHOST 1

30.000/tháng

 • Dung Lượng300MB
 • Băng thông10GB
 • Tên miền chính1
 • Tên miền con15
 • Cơ sở dữ liệu1
 • FTPUnlimited
 • Quản trịCPanel

Get Started

WEBHOST 2

50.000/tháng

 • Dung Lượng750MB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Tên miền chính1
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu2
 • FTPUnlimited
 • Quản trịCPanel

Get Started

WEBHOST 3

65.000/tháng

 • Dung Lượng1200MB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Tên miền chính2
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu4
 • FTPUnlimited
 • Quản trịCPanel

Get Started

WEBHOST 4

110.000/tháng

 • Dung Lượng2000MB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Tên miền chính2
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu6
 • FTPKhông giới hạn
 • Quản trịCPanel

Get Started

WEBHOST 5

150.000/tháng

 • Dung Lượng3000MB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Tên miền chính4
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu8
 • FTPKhông giới hạn
 • Quản trịCPanel

Get Started

WEBHOST 6

300.000/tháng

 • Dung Lượng5000 MB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Tên miền chính4
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu10
 • FTPKhông giới hạn
 • Quản trịCPanel

Get Started