Bảng giá thuê máy chủ

BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ – SERVER

SUPERMICRO 1

2.700K/th

 • CPU: 1xCPU E3-1230v3 3.3Ghz
 • RAM: 1x4GB
 • HDD: 2xWD 500GB SATA 7200rpm
 • Không gian: 1U
 • Công suất: 300W
 • Băng thông: 100|10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01IP

Đăng ký

SUPERMICRO 2

3.700K/th

 • CPU: 1xCPU E5-2609v3 2.5Ghz
 • RAM: 1x4GB
 • HDD: 2xWD 500GB SATA 7200rpm
 • Không gian: 1U
 • Công suất: 300W
 • Băng thông: 100|10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01IP

Đăng ký

HP 1

3.100K/th

 • CPU: 1xCPU E3-1230v3 3.3Ghz
 • RAM: 1x4GB
 • HDD: 2xWD 500GB SATA 7200rpm
 • Không gian: 1U
 • Công suất: 300W
 • Băng thông: 100|10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01IP

Đăng ký

IBM:X3650 M4

4.150K/th

 • CPU: 2xCPU E5-2609 4 Core, 2.4Ghz
 • RAM: 4x8GB
 • HDD: 4xWD 300GB SAS 10krpm
 • Không gian: 2U
 • Công suất: 550W
 • Băng thông: 100|10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01IP

Đăng ký