Cho thuê Cloud Server là dịch vụ cho thuê máy chủ ảo (VPS cloud) do Viettel IDC cung cấp dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Mỗi máy chủ ảo là một hệ thống riêng biệt, hoạt động hoàn toàn độc lập như một máy chủ vật lý. Hệ thống máy chủ ảo cloud Viettel IDC áp dụng công nghệ phần mềm VMware tiên tiến nhất hiên nay và hệ thống phần cứng cấu hình cao chuyên xử lý (làm cache) của Cisco , IBM và hệ thống lưu trữ SAN storage chuyên dụng, dung lượng lớn lên đến hàng trăm TB. Hệ thống kết nối phần lưu trữ và phần cache dùng giao diện kết nối iSCSI chạy bằng cổng quang 10Gbps và hệ thống ra internet lên đến hàng chục Gbps băng thông chạy riêng. Cấu hình xử lý máy chủ ảo cloud chạy bằng dòng CPU Intel mới nhất: E5-2690v3 [section bgcolor=”#f3f3f3″]

BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ ẢO – CLOUD SERVER

[pricingcolumns animation=”bounceIn”] [col title=”CS1″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”300K/th”]
 • CPU: 2vCPU
 • RAM: 1GB
 • DUNG LƯỢNG: 20GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [col title=”CS2″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”500K/th”]
 • CPU: 3vCPU
 • RAM: 1GB
 • DUNG LƯỢNG: 40GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [col title=”CS3″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”700K/th”]
 • CPU: 3vCPU
 • RAM: 2GB
 • DUNG LƯỢNG: 60GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [col title=”CS4″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”1.100K/th”]
 • CPU: 4vCPU
 • RAM: 4GB
 • DUNG LƯỢNG: 80GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [/pricingcolumns] [/section] [pricingcolumns animation=”bounceIn”] [col title=”CS5″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”1.900K/th”]
 • CPU: 6vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 150GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [col title=”CS6″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”2.400K/th”]
 • CPU: 8vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 300GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [col title=”CS7″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”2.900K/th”]
 • CPU: 16vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 500GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [col title=”CS8″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”7.400K/th”]
 • CPU: 48vCPU
 • RAM: 24GB
 • DUNG LƯỢNG: 900GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [/pricingcolumns]