Liên hệ


THÔNG TIN YÊU CẦUVĂN PHÒNG GIAO DỊCH

CÔNG TY VIETTL IDC

Địa chỉ: Lầu 3 tòa nhà Arirang, 131 Trần Huy Liệu, Phường 08, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Mobile: 0972.710.812

Email: huynhnv@vietteldc.com.vn
Website: Vietteldc.com.vn