DỊCH VỤ PRIVATE CLOUD

Private Cloud của Viettel DC là dịch vụ cho thuê hệ thống máy chủ ảo dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo vấn đề bảo mật, độc lập về tài nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu việc quản trị hệ thống.

Bảng giá dịch vụ Private Cloud

BASIC

6.440K/tháng

 • CPU: 28 (max 56)
 • RAM: 64 (max 128)
 • SAN Storage: 2000 GB
 • Hypervisor: VMWare
 • IP: 10
 • Băng thông: 1Gbps/Rack

+ Đặt mua

ADVANCE

13.185K/tháng

 • CPU: 56 (max 112)
 • RAM: 128 (max 256)
 • SAN Storage: 2000 GB
 • Hypervisor: VMWare
 • IP: 10
 • Băng thông: 1Gbps/Rack

+ Đặt mua

PREMIUM

15.980K/tháng

 • CPU: 84 (max 168)
 • RAM: 192 (max 384)
 • SAN Storage: 2000 GB
 • Hypervisor: VMWare
 • IP: 15
 • Băng thông: 1Gbps/Rack

+ Đặt mua