Là dịch vụ cung cấp không gian hạ tầng chỗ đặt, hệ thống điện, điều hào và các thiết bị liên quan khác, để triển khai hệ thống CNTT, cho phép khách hàng toàn quyền sử dụng và kiểm soát hệ thống mà không phải đầu tư, lắp đặt, bảo trì,… Viettel IDC cung cấp dịch vụ theo các hình thức: -Thuê không gian tủ Rack theo đơn vị tủ Rack (Rack Unit – RU) hoặc trọng tủ Rack (Full Rack). -Thuê khu riêng phòng máy (Khu Cage) theo diện tích, thông số điện năng và băng thông internet theo yêu cầu. [section bgcolor=”#f3f3f3″ padding=”40px 0px 40px 0px”]

Bảng giá Thuê chỗ đặt máy chủ – Colocation

[demo_space height=”10px”] [pricingcolumns animation=”bounceIn”] [col title=”COLO 1″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”1.690K/th”]
 • Không gian: 1U
 • Công suất nguồn: 300W
 • Data tranfer:Unlimited
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Số Địa chỉ IP: 1 IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ ĐẶT MUA[/button] [/col] [col title=”COLO 2″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”2.100K/th”]
 • Không gian: 2U
 • Công suất nguồn: 500W
 • Data tranfer:Unlimited
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Số Địa chỉ IP: 1 IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ ĐẶT MUA[/button] [/col] [col title=”COLO 3″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”2.600K/th”]
 • Không gian: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • Data tranfer:Unlimited
 • Băng thông trong nước: 200Mbps
 • Băng thông quốc tế: 15Mbps
 • Số Địa chỉ IP: 1 IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ ĐẶT MUA[/button] [/col] [/pricingcolumns] [/section] [pricingcolumns animation=”bounceIn”] [col title=”COLO 4″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”3.100K/th”]
 • Không gian: 1U
 • Công suất nguồn: 400W
 • Data tranfer:Unlimited
 • Băng thông trong nước: 300Mbps
 • Băng thông quốc tế: 20Mbps
 • Số Địa chỉ IP: 1 IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ ĐẶT MUA[/button] [/col] [col title=”COLO 5″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”5.800K/th”]
 • Không gian: 5U
 • Công suất nguồn: 900W
 • Data tranfer:Unlimited
 • Băng thông trong nước: 400Mbps
 • Băng thông quốc tế: 30Mbps
 • Số Địa chỉ IP: 3 IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ ĐẶT MUA[/button] [/col] [col title=”COLO 6″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”8.900K/th”]
 • Không gian: 10U
 • Công suất nguồn: 1500W
 • Data tranfer:Unlimited
 • Băng thông trong nước: 500Mbps
 • Băng thông quốc tế: 40Mbps
 • Số Địa chỉ IP: 6 IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ ĐẶT MUA[/button] [/col] [/pricingcolumns]