Chào bạn, trước khi sử dụng được dịch vụ mail Viettel IDC đầu tiên bạn đăng ký dịch vụ Mail Viettel IDC link sau: [button link=”/thue-mail-hosting/” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true” style=”flat”]Đăng ký mail mail Viettel IDC[/button]

Hướng dẫn tạo chữ ký có logo công ty cho webmail

Bước 1: Click vào ô Edit HTML Source

Bước 2: Chèn đoạn code theo  mẫu tham khảo như bên dưới: Lưu ý dòng màu đó là đường dẫn hình ảnh logo của quý khách đã được upload lên internet ” <table style=”width: 494.45pt; border-collapse: collapse;” width=”659″ border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″> <tbody> <tr style=”height: 127.6pt;”> <td style=”width: 175.5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 127.6pt;” width=”234″> <p style=”text-align: center;” align=”center”><strong><span style=”font-size: 13.0pt;”><img id=”Picture_x0020_1″ src=”http://i795.photobucket.com/albums/yy236/Ky_piM/image005_zps9e236839.jpg” alt=”sig-img” width=”204″ height=”144″ border=”0″ /></span></strong></p> </td> <td style=”width: 318.95pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 127.6pt;” width=”425″> <p style=”margin-left: 26.1pt;”><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><span style=”color: #008080;”><span style=”font-size: 13pt;”><span style=”font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;”>Phạm Văn A</span></span></span></strong></p> <p><strong><span style=”color: #ff9900;”><strong><strong>Chức vụ</strong></strong></span><em><span style=”color: #4bacc6;”><br /></span></em></strong></p> <p><strong><strong>Add:</strong></strong> Địa chỉ l&agrave;m việc<br /><strong><strong>Tel:</strong></strong> Số cơ quan<br /><strong><strong>Mobile</strong></strong><strong><strong>:</strong></strong>Số điện thoại<br /><strong><strong>Website:</strong></strong> T&ecirc;n website</p> <p><strong><span style=”font-family: ‘Arial’,’sans-serif’;”>&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> ” Sau khi chèn, nhấn nút Update Bước 3: Nhấn nút Save

Hướng dẫn tạo chữ ký trên Webmail

Bước 1: Click Settings
Bước 2: Click Identities
Bước 3: Click yourmail@yourdomain Bước 4: Nhập thông tin trong mục Settings –> Edit Item
Display name Nhập tên người dùng mail
Email Mặc định đã có sẵn tên hòm mail
Organization Nhập tên công ty or cá nhân
Reply – To Bỏ qua
BCC Bỏ qua
Bước 5: Màn hình thiết lập chữ ký. Để soạn thảo chữ ký giống như các thanh công cụ trong Word thì ta kích vào mục HTML Signature. Sau đó chọn Save