Microsoft Service Premier cung cấp hỗ trợ quản lý, vận hành toàn diện cho hệ thống công nghệ thông tin của các doanh nghiệp.
Hãng phần mềm Mỹ vừa tung dịch vụ Microsoft Service Premier nhằm hỗ trợ hệ thống CNTT của doanh nghiệp. Dịch vụ giúp gia tăng các giá trị đầu tư phần mềm tại doanh nghiệp cũng như trên đám mây hoặc trong mô hình hỗn hợp, nhờ cắt giảm được thời gian ngừng hoạt động, tối giản các rủi ro và chi phí hỗ trợ.
may chu microsoft

Những con số thống kê của doanh nghiệp khi dùng dịch vụ của Microsoft.

Dịch vụ được 85% doanh nghiệp trong danh sách Forbes 500 sử dụng, có mặt tại 191 quốc gia toàn cầu với các chuyên gia cao cấp hỗ trợ bằng 46 ngôn ngữ khác nhau. Tại Việt Nam, dịch vụ này được sử dụng tại Tổng cục thuế và triển khai thành công ở nhiều tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp. Sau 5 năm làm việc với sự giữa các chuyên gia Microsoft và các chuyên gia Tổng cục thuế, Tổng cục đã xây dựng được bộ kế hoạch chuẩn hóa hệ thống, nâng cao được chất lượng hệ thống CNTT. Sử dụng dịch vụ, các chuyên gia cao cấp của dịch vụ hỗ trợ Microsoft Service Premier sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng để có được hiểu biết sâu sắc về vận hành cũng như mục tiêu của doanh nghiệp, từ đó nhóm Premier sẽ đưa ra các giải pháp để giúp doanh nghiệp đạt được hiệu suất cao, với chi phí tối giản. Các dịch vụ chủ động của Microsoft giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất vận hành CNTT, tối ưu hóa hệ thống, và chủ động giải quyết các rủi ro tiềm ẩn, giảm thiểu tần suất xảy ra sự cố, nâng cao kiến thức và chuyên môn vận hành hệ thống cho cán bộ CNTT của doanh nghiệp. Theo báo cáo của IDC thì khi triển khai Microsoft Service Premier, trong vòng 5 năm, các doanh nghiệp giảm được 31,1% thời gian chết mỗi năm, giảm đi 56,4% thời gian tìm hiểu nguyên nhân sự cố, giảm đi 43,8% chờ đợi hỗ trợ từ chuyên gia IT tại tổ chức. Trong 5 năm, một tổ chức lớn trung bình sẽ tiết kiệm được 123.800 USD  từ việc gia tăng khả năng vận hành, giảm thời gian chết. Tổng hợp lại giá trị mang lại sau 5 năm là 384%.

ICTNews