Thuê máy chủ ảo

BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ ẢO – CLOUD SERVER

CS1

300K/mo

 • CPU: 2vCPU
 • RAM: 1GB
 • DUNG LƯỢNG: 20GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps

+ Đặt mua

CS2

500K/mo

 • CPU: 3vCPU
 • RAM: 1GB
 • DUNG LƯỢNG: 40GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps

+ Đặt mua

CS3

700K/mo

 • CPU: 3vCPU
 • RAM: 2GB
 • DUNG LƯỢNG: 60GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps

+ Đặt mua

CS4

1.100K/mo

 • CPU: 4vCPU
 • RAM: 4GB
 • DUNG LƯỢNG: 80GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps

+ Đặt mua

CS5

1.900K/mo

 • CPU: 6vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 150GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps

+ Đặt mua

CS6

2.400K/mo

 • CPU: 8vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 300GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps

+ Đặt mua

CS7

3.000K/mo

 • CPU: 18vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 500GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps

+ Đặt mua

CS8

5.900K/mo

 • CPU: 32vCPU
 • RAM: 16GB
 • DUNG LƯỢNG: 900GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps

+ Đặt mua