Cách cài đặt PHP 5.5 và MySql 5.5 trên hệ điều hành centos

1.Cài đặt PHP 5.5 Trên Centos 6.x: rpm -Uvh https://vietteldc.com.vn/setupweb/PHP5.5/epel-release-latest-6.noarch.rpm rpm -Uvh https://vietteldc.com.vn/setupweb/PHP5.5/latest.rpm Bây giờ bạn có thể cài đặt PHP 5,5 của mod_php SAPI (cùng với một bộ nhớ cache opcode) bằng cách: yum install php55w php55w-opcache Bạn cũng có thể cài đặt php-fpm SAPI 5.5 của PHP (cùng với bộ nhớ cache opcode bằng […]

Kiến thức bổ ích dành cho doanh nghiệp về ảo hóa

Với dự phát triển công nghệ điện toán đám mây hay gọi cloud computer, áp dụng giải pháp ảo hóa vào doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tài nguyên máy chủ và một phần chi phí đầu tư. Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, tốc độ trung bình triển khai các giải pháp ảo hóa […]