Dịch vụ thuê Cloud Server SSD (VPS SSD) hay VPS cloud SSD là máy chủ ảo do Viettel IDC cung cấp bằng công nghệ Cloud và lưu trữ ổ cứng SSD (Ổ cứng SSD có tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh gấp mấy lần lọa ổ cứng thường). Mỗi máy chủ ảo là một hệ thống riêng biệt, hoạt động hoàn toàn độc lập như một máy chủ vật lý. Hệ thống máy chủ ảo cloud Viettel IDC áp dụng công nghệ phần mềm VMware tiên tiến nhất hiên nay và hệ thống phần cứng cấu hình cao chuyên xử lý (làm cache) của Cisco , IBM và hệ thống lưu trữ SAN storage SSD chuyên dụng, dung lượng lớn lên đến hàng trăm TB. Hệ thống kết nối phần lưu trữ và phần cache dùng giao diện kết nối iSCSI chạy bằng cổng quang 10Gbps và hệ thống ra internet lên đến hàng chục Gbps băng thông chạy riêng [section bgcolor=”#f3f3f3″]

BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ ẢO SSD – CLOUD SERVER SSD

[pricingcolumns animation=”bounceIn”] [col title=”CS4″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”1.300K/Th”]
 • CPU: 4vCPU
 • RAM: 4GB
 • DUNG LƯỢNG: 80GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”abestos” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [col title=”CS5″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”2.000K/Th”]
 • CPU: 6vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 150GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [col title=”CS6″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”2.700K/Th”]
 • CPU: 8vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 300GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”abestos” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [col title=”CS7″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”3.900K/Th”]
 • CPU: 16vCPU
 • RAM: 8GB
 • DUNG LƯỢNG: 500GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”abestos” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [/pricingcolumns] [/section] [pricingcolumns animation=”bounceIn”] [col title=”CS8″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”10.900K/Th”]
 • CPU: 48vCPU
 • RAM: 24GB
 • DUNG LƯỢNG: 900GB
 • Địa chỉ IP: 1IP
 • Băng thông: 100Mbps
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”abestos” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [/pricingcolumns]