Báng giá mua web host - Viettel IDC

Viettel IDC cung cấp cho khách hàng có thể mua host giá rẻ và không gian lưu trữ, an toàn, tốc độ cao cho website. Khách hàng có thể chọn cho mình ngôn ngữ web (ASP hay PHP) phù hợp với website và có hai ngôn phổ cập chính hiện nay.

Khi Mua host hoặc mua web hosting giá rẻ tại Viettel IDC thì điều mà người dùng cần quan tâm tới những thông số kỹ thuật web hosting như sau:

– Dung lượng: là nơi lưu trữ tất cả dữ liệu một web bao gồm code (source) web, hình ảnh, database, đơn vị được tính bằng MB hoặc GB
– Dữ liệu lưu chuyển (Data tranfer): Lượng dữ liệu lưu chuyển ra vào máy chủ hosting và lưu lượng được tính bằng GB
– Số tên miền chính và cơ sở dữ liệu

Bảng giá dịch vụ Mua web hosting

WEBHOST 1

30.000/tháng

 • Dung Lượng: 300MB
 • Băng thông : 10GB
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền con: 15
 • Cơ sở dữ liệu: 1
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Quản trị: CPanel

Đăng ký

WEBHOST 2

50.000/tháng

 • Dung Lượng: 750MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tên miền chính: 1
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu: 2
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Quản trị: CPanel

Đăng ký

WEBHOST 3

65.000/tháng

 • Dung Lượng: 1200MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tên miền: chính2
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu: 4
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Quản trịCPanel

Đăng ký

WEBHOST 4

110.000/tháng

 • Dung Lượng: 2000MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tên miền chính: 2
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu: 6
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Quản trị: CPanel

Đăng ký

WEBHOST 5

150.000/tháng

 • Dung Lượng: 3000MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tên miền chính: 4
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu: 8
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Quản trị: CPanel

Đăng ký

WEBHOST 6

300.000/tháng

 • Dung Lượng: 5000 MB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Tên miền chính: 4
 • Tên miền con: Không giới hạn
 • Cơ sở dữ liệu: 10
 • Tài khoản FTP: Không giới hạn
 • Quản trị: CPanel

Đăng ký